MDA.pl   Blog    Efektywny landing page?

Efektywny Landing Page?

Powrót do bloga

Czy istnieje uniwersalny sposób na uzyskanie wysokiej konwersji na cel w odniesieniu do Landing Page?

Ciężko to jednoznacznie stwierdzić. Na pewno jednak są sposoby, aby zmaksymalizować na to szanse. QuickSprout opublikował bardzo ciekawe opracowanie pod tytułem: The anatomy of a high converting landing page.

Przedstawiony tam schemat w bardzo czytelny i jasny sposób pokazuje, co powinniśmy wziąć pod uwagę przy projektowaniu skutecznego landing page. Poniżej prezentujemy omawiany obraz.

Źródło: http://www.quicksprout.com/2013/10/17/the-anatomy-of-a-high-converting-landing-page/

Landing Page

Data publikacji: 2013-10-31

Poprzednie wpisy