MDA.pl   Kontakt    Brief interaktywny

Brief interaktywny

Powrót do strony głównej

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Odpowiedzi na zagadnienia zawarte w briefie pomogą nam uzyskać cenne informacje na temat Państwa firmy i lepiej zrozumieć cele projektu.

Odpowiedź na poniższe pytania nie jest konieczna. Można pominąć dowolne punkty, które nie są istotne dla danego projektu, natomiast im więcej informacji otrzymamy, tym lepsza i trafniejsza będzie stworzona przez nas oferta indywidualna. Dziękujemy za poświęcony czas.

1

Informacje o firmie

Nazwa, podstawowe informacje o firmie, opis działalności Państwa firmy. Pozycja rynkowa, opis produktów lub usługi. Branża, inne istotne informacje.

2

Konkurencja

Prosimy o opis konkurencji, sugestie dobrych rozwiązań z branży itd.

3

Dotychczasowa sytuacja

Prosimy opisać aktualne działania związane z projektem np. dotychczasowe działania reklamowe lub np. dotychczasowe państwa doświadczenia związane z projektem.

4

Klienci

Prosimy o opisanie charakterystyki Państwa klientów oraz grupy docelowej projektu.

5

Projekt - opis

Prosimy podać w miarę możliwości jak najdokładniejszy opis projektu, państwa oczekiwania oraz zakres prac - planowanych funkcjonalności.

6

Cele do osiągnięcia

Prodimy o podanie informacji jakie cele (marketingowe, wizerunkowe, sprzedażowe lub inne) chcą Państwo osiągnąć dzięki temu projektowi.

7

Budżet

Jeżeli istnieje taka możliwość prosimy o podanie budżetu przeznaczonego na projekt. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować Państwu najlepsze i skrojone na miarę rozwiązania

8

Harmonogram

Proszę tu wpisać kluczowe daty takie jak planowany termin rozpoczęcia prac, start projektu czy okres debrifingu

9

Osoba kontaktowa

Prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za projekt

10

Pliki do załączenia

Prosimy o załączenie niezbędnych plików (np. dokumentów, makiet, grafik itd.)

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń