Esesja.pl

Esesja.pl

To innowacyjne oprogramowanie stworzone dla terytorialnych jednostek podziału administracyjnego pozwalające zarządzać radami gmin, miast i powiatów.

Wśród funkcjonalności eSesji znajdują się m.in.: elektroniczna dystrybucja materiałów dla radnych, głosowanie na sesjach rady i komisjach, internetowa transmisja obrad oraz zarządzanie dyskusją na posiedzeniach rady.

O sprawności oprogramowania najlepiej świadczą jego statystyki. Dotychczas z eSesji skorzystało 4650 radnych, którzy łącznie uczestniczyli w 15 663 posiedzeniach. Dzięki eSesji odbyło się 53 433 głosowań, podczas których oddano 801 499 głosów.

Nowoczesne oprogramowanie jakim jest eSesja sprzyja nie tylko polityce, ale również środowisku. Dzięki dystrybucji materiałów i przeprowadzaniu głosowań drogą elektroniczną zaoszczędzono 13 313 550 kartek, co przełożyło się na uratowanie 1 109 drzew.

Napisz do nas i...

Zabierzmy się do pracy!

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy kompleksową ofertę współpracy!