Nowy rekord sieci

Korzystanie z Internetu deklaruje obecnie już 62,7% Polaków, czyli 18,9 mln osób – tak wynika z najnowszego badania NetTrack, zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC. To najwyższy wynik w historii, świadczący o ciągłym rozwoju sieci oraz rosnącej świadomości jej istnienia i możliwości przez nią stwarzanych.

NetTrack jest badaniem cyklicznym, dzięki czemu możliwe jest porównywanie jego wyników i ocena zmian. Powstało w celu monitorowania rozwoju zasięgu Internetu i zmian w sposobach korzystania z niego. Przy okazji odwzorowywana jest struktura demograficzna i społeczna polskich internautów.

W badaniu biorą udział ludzie w wieku 15-75 lat. Podczas gdy górna granica wieku może być ewentualnie zrozumiała, granica dolna jest bardzo dyskusyjna. Nie od wczoraj mówi się o digital natives, ludziach od dziecka wychowanych w towarzystwie Internetu i nowych mediów, o dzieciach dorastających z tabletem w ręce lub przy laptopie. Trudno zrozumieć ustalenie dolnej granicy wieku internauty na 15 rok życia, z pewnością wśród młodszej młodzieży procent korzystających jest wyższy niż 60%, co wpłynęłoby na finalne wyniki badania, które w tej postaci są zaniżone.

nettrack tab

Trochę mniej, ale jednak, zastanawiające są dane o miejscu korzystania z sieci. Prawie wszyscy łączą z nią w domu, to zrozumiałe. Ale poza domem już tylko 31,6%. Tylko taki odsetek badanych używa Internetu w miejscu pracy czy edukacji? Nie chce się w to wierzyć. Podobnie jak w informację, że sieć w urządzeniach mobilnych (także z WiFi!) wykorzystuje tylko 8% badanych. Jak się to ma do raportów o rosnącym nasyceniu rynku smartphone’ami i tabletami? Czy rzeczywiście klienci nie używają tych urządzeń do łączenia się z siecią?

nettrack tab2

Zostawiając powyższe wątpliwości na boku trzeba przyznać, że zasięg Internetu wśród Polaków stale rośnie i daleko mu do osiągnięcia punktu krytycznego. Jakie są tego konsekwencje dla marketingu? Oczywiście niesamowicie złożone, nie do opisania w komunikacie o nowych badaniach. Wzrastająca liczba internautów każe przypuszczać, że dołączają do nich grupy wcześniej nie podłączone – coraz młodsze dzieci oraz ludzie coraz bardziej zaawansowani wiekowo. Marketerzy muszą znaleźć sposób na dotarcie także do nich, szczególnie do tej drugiej grupy, przyzwyczajonej do jednostronnego kierunku komunikacji na linii medium—odbiorca. Nie dla ludzi 50+ (a może już 60+?) portale społecznościowe, budowanie relacji czy aplikacje mobilne. Te ostatnie, a właściwie reklama mobilna, to kolejny orzech do zgryzienia – mimo słabych wyników w NetTrack Internet mobilny jest coraz bardziej popularny i trzeba na to błyskawicznie reagować. Jak będzie? Zobaczymy, może kolejny rok przyniesie ciekawe rozwiązania.